central
central central
ROZVRH KURZOV
VZDELÁVANIE UČITEĽOV JOGY
PREDNÁŠKY A SEMINÁRE
UČITELIA ŠKOLY
KDE CVIČÍME
CENNÍK
ČASTÉ OTÁZKY
FOTOGALÉRIA
SPRIATELENÉ ORGANIZÁCIE
KONTAKT

Kto sme a čo chceme?

Sme učitelia jogy, ktorých joga oslovuje ako krásne a zdravé cvičenie, aj ako životné majstrovstvo. Sme psychológ a študentka fyzioterapie, poznávajúci ľudského ducha, dušu a telo. Sme presvedčení o tom, že človek by sa mal neustále usilovať o vývoj, aby zabránil úpadku. V joge nachádzame cenné podnety pre všestranný vývoj a zdravie ľudskej bytosti. Chceme, aby tieto podnety obohatili našu spoločnosť o nasledujúce hodnoty: tvorivá aktivita človeka prinášajúca radosť, pestovanie medziľudských vzťahov a dialógu, odvaha riskovať pre dobrú vec, poznávanie princípov života, sloboda a zodpovednosť jednotlivca a spolupatričnosť k celku.

Čo ponúkame?

Pôsobíme v Bratislave a okolí, ale ak máte záujem, radi spravíme cvičenie, prednášku či seminár aj vo vašom meste či regióne, ozvite sa nám

Z akých princípov vychádzame?

Výzvy, ktoré človeku prináša joga sú podobné výzvam, ktoré nám prináša život. Vďaka venovaniu sa joge sa teda môžeme učiť lepšie ich zvládať. Stávame sa tým "zdatnejšími majstrami, umelcami života" v jeho troch rovinách tela, duše a ducha.

Telo
Každá ásana-jogový cvik posilňuje určité časti tela a má určité ozdravujúce účinky. Najlepšie joga vplýva na chrbticu človeka, zlepšuje jej pružnosť, pevnosť aj celkové držanie tela. Pôsobí upokojujúco a posilňujúco na nervový a hormonálny systém človeka. Harmonizuje srdcovo-cievny systém aj dýchanie človeka. Ozdravuje a podnecuje trávenie aj celkový metabolizmus človeka.

Duša
Zdolávanie výziev jednotlivých ásan rozvíja u človeka určité duševné schopnosti. Uvedieme pár príkladov: strom rovnováhu a samostatný, vzpriamený postoj k životu; stoj na hlave odvahu a koncentráciu; kliešte vytrvalosť a prekonanie sa; ťava otvorenosť a vnímavosť k okoliu atď. Tieto schopnosti môže človek následne uplatniť vo svojom pracovnom aj vzťahovom živote a stávať sa slobodnejším aj prínosnejším pre okolie.

Duch
Ásany vyjadrujú aj určité princípy života. Strom učí človeka, že svoj stred nájde lepšie, ak je otvorený okoliu. Stoj na hlave, že veci sa podaria lepšie, ak ich nesie jasná myšlienka. Kliešte, že aktivita prekonávajúca vlastné hranice rozpustí nátlak a prináša radosť a ťava, že otvorenosť vedomia treba uniesť vnútornou silou koncentrácie. Tieto princípy sú platné univerzálne. Človek ich môže vďaka joge spoznávať, a potom aj uskutočňovať v rôznych oblastiach života, ako sú zdravie, vzťahy, pracovný život a podobne. Štúdium týchto princípov predstavuje spirituálny rozmer jogy, ktorý je prístupný každému bez ohľadu na jeho vierovyznanie či životné presvedčenie. My ich spoznávame vďaka smeru Novej jogovej vôle spirituálneho učiteľa Heinza Grilla. (www.heinzgrill.de)


AKTUÁLNE

JESENNÉ KURZY
Jesenné kurzy sa už rozbehli, ale stále je možnosť pridať sa, vo všetkých našich kurzoch sú posledné voľné miesta.

Viac info...

KURZ DUŠEVNÁ DIMENZIA JOGY A MEDIATÁCIA
Špeciálny tématický kurz sme presunuli na štvrtok večer.

Viac info...

VZDELÁVANIE UČITEĄOV JOGY V PLNOM PRÚDE
Vzdelávanie sa nám pekne rozbehlo. V prípade záujmu je možné zúčastniť sa aj jednotlivých vzdelávacích blokov ako hosť. Vítaní sú aj učitelia iných jogových smerov. Ďaľšie vzdelávanie otvoríme v roku 2018 alebo 2019.

Viac info...

CENA NEMÁ BYŤ PREKÁŽKOU
Pri všetkých našich aktivitách sa usilujeme, aby boli pre vás cenovo dostupné.

Viac info...

2014 Premena - škola jogy, duševného rozvoja a zdravia.